Pickleball bij Dekker Zoetermeer

Pickleball is een combinatie van tennis, badminton en tafeltennis. Het wordt gespeeld met een paddle en een plastic bal met gaten erin. De baan is kleiner dan een tennisbaan. je kunt met 2 of 4 spelers spelen en het doel is om de bal over het net te slaan en de tegenstanders te verslaan.

Waar komt Pickleball vandaan?

Pickleball is een relatief nieuwe sport die in 1965 werd bedacht in de Verenigde Staten door drie vrienden die een nieuwe vorm van badminton in de achtertuin wilde spelen.

Waarom is Pickleball zo populair?

Het is een laagdrempelige sport en gemakkelijk te leren. Het is een sociale sport, je ziet het met twee of vier personen. Zowel jongeren als ouderen kunnen het spelen, en het is een goede manier om fit te blijven.

Wilt u een losse baan reserveren? Dit kan uitsluitend via de Playtomic app: 
Playtomic app voor apple | Playtomic app voor Android

€32,50 per 1.5 uur.

Ballen & rackets te huren bij de receptie.

Openingstijden

kijk hier de openingstijden

 

 • Alleen de partij die serveert kan punten halen
 • De ontvangende partij moet de bal eerst laten stuiten, voor ze hem retourneren. En vervolgens moet ook de serverende partij de bal eerst laten stuiten. Pas de derde bal mag ook in één keer, d.m.v. een volley geslagen worden. Met stuit mag ook.
 • Daarna mag de bal (maximaal) 1x stuiteren òf meteen gespeeld worden (volley/smash)
 • Slechts één speler van een team mag de bal raken
 • Winnaar van de toss kiest voor ontvangen/serveren òf voor kant
 • Service is onderhands, met of zonder stuit vooraf. Waarbij tijdens het raakpunt de paddle onder je navel zit
 • Bij de service sta je tussen middenlijn en (verlengde van) zijlijn met twee voeten achter de achterlijn op moment dat je de bal raakt.
 • De bal moet in het schuin tegenover liggende vak stuiteren en mag de kitchenlijn niet raken. De overige lijnen wel.

 • Als een bal bij de service het net raakt, verschilt dit niet meer van een bal die over het net gaat. Is hij in, dan speel je door, is hij uit dan verlies je het punt.
 • 1e servicepunt is vanaf rechts
 • Bij score vervolgens vanaf links serveren etc.
 • Bij verlies punt gaat tegenpartij vanaf rechts serveren door speler die daar staat
 • Bij score serveert zelfde speler van links etc.
 • Bij verlies punt serveert medespeler vanaf kant waar hij op dat moment staat
 • Bij verlies 2e speler gaat service naar andere team. Deze beginnen altijd rechts, door de speler die op dat moment rechts stond.
 • Dus beide spelers van een team serveren, behalve aan het begin van de wedstrijd, dan serveert van het startende team maar 1 speler
 • De ontvangende partij mag niet van kant wisselen om te serveren, behalve als dat door het verder serveren na het behalen van een punt gebeurt
 • Je mag niet volleren (bal spelen zonder dat hij gestuit heeft) vanuit de ‘ kitchen’ (= de non-­‐volleyzone bij het net). Zelf als je de lijn met je voet raakt of ná het volleren in the kitchen terecht komt : punt kwijt! Als je na een volley in de kitchen stapt verlies je altijd het punt, zelfs als de bal al dood is.
 • Je mag altijd in de kitchen zijn, als je maar geen bal volleert
 • Pas als je voeten (weer) buiten de kitchen zijn mag je volleren
 • Als je het net raakt met iets van jezelf inclusief paddle, haar, sieraden etc. Gaat het punt naar de tegenpartij
 • Als je over het net bent met iets van jezelf of je paddle verlies je het punt
 • Je kunt alleen een punt scoren als je eigen team serveert
 • Je noemt eerst eigen aantal punten, dan de punten van de tegenstander.
 • De game eindigt bij 11 als er twee punten verschil zijn. Anders net zolang doorspelen tot dat het geval is
 • Een wedstrijd bestaat uit 2 of 3 gewonnen games (best of three/five)
 • Na een game van speelhelft wisselen
 • Bij een beslissende game wordt er van kant gewisseld zodra een team 6 punten heeft
 • Als een bal jou raakt gaat het punt naar de tegenpartij. Uitzondering: een bal die je hand waar je de paddle mee vasthoudt ònder de vuist raakt: spel gaat door
 • Je mag de bal ook buiten het net om terugslaan, zelfs onder nethoogte
 • Een bal die de muur, het plafond, de netpaal etc. raakt is fout
 • Mag elk team per game twee time-­outs van 30 sec. per stuk houden
 • Bij een blessure kun je een injury-­time-­out van maximaal 15 minuten krijgen
 • Bij materiaal pech moet je een time-­out aanvragen. Zijn deze op dan kun je een equipment‐time out van maximaal 2 minuten krijgen
 • Tussen de games is er maximaal 2 minuten rust
 • Plakballen of zonder intentie dubbelraken in één beweging is toegestaan
 • Bij blessure of materiaalpech tijdens rally: spel gaat gewoon door
 • Je beslist over in en uit op jouw speelhelft, bij twijfel beslis je in het voordeel van de tegenpartij
 • Ballen die je niet zeker als ‘ uit’ hebt gezien worden als ‘in’ beschouwd (dus geen let)
 • Publiek mag zich niet met het spel of de regels bemoeien